Bories _ Gordes, France
Private
Finished
Photos by HV

Conversion of existing 'bories' (traditional dry stack stone "igloo's", inventarised and numbered) in a sleeping room and a bathroom for the summer. All the transformation works are reversable.
In front of the big borie (sleeping room) is a rock floor which was used as a threshing floor.
For more information on bories: 'Bories', Luberon images et signes, edition of 'Parc Naturel Régional du Luberon' and 'Edisud', 1994, Aix-en-Provence

www.domainedutriangledor.com

Conversie van bestaande bories (traditionele droog gestapelde stenen "iglo's", geïnventariseerd en genummerd) in een slaapkamer en een badkamer tijdens de zomermaanden. Al de uitgevoerde werken zijn omkeerbaar. Voor de grote borie (slaapkamer) ligt een rotsvloer die vroeger gebruikt werd als dorsvloer.