House L _ Berlaar
Private
Finished
Photos by HV

New building with two apartments and a barber shop on a corner lot.

Nieuwbouw met twee appartementen en een kapperszaak op een hoekperceel.