PocketRoom _ Antwerp
Private
Finished
Photos by HV

Renovation of an art gallery.
In collaboration with architect Pascal Van der Kelen.

Renovatie van een kunstgalerij.
In samenwerking met architect Pascal Van der Kelen.

www.pocketroom.be